Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

Welke gestructureerde producten biedt Rabobank

Verschillen in categorie

Terug naar boven
Onze producten zijn op verschillende manieren onder te verdelen. Zo treft u op onze website gestructureerde maar ook niet gestructureerde producten aan. De meest gangbare manier om beleggingsproducten in te delen is echter op categorie, ook wel "asset class" genoemd. De categorie is afhankelijk van de onderliggende waardeUitleg over onderliggende waarde:Aandelen, obligaties, termijncontracten, goederen, grondstoffen of andere waarden waarop een beleggingsproduct betrekking heeft. De onderliggende waarde kan worden gevormd door een aandeel, index, inflatie, fonds, grondstof of een mandje hiervan. van het product. Zo onderscheiden we ondermeer aandelen-, rente- en grondstoffenproducten.

Aandelen
Rabobank biedt een aantal gestructureerde producten die beleggen in (mandjeUitleg over mandje:Een onderliggende waarde die bestaat uit meerdere aandelen, indices of bijvoorbeeld valuta, wordt samengevat in een mandje. De startwaarde van een mandje is vaak 100.s van) aandelen of aandelenindexen. Het rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald. op deze producten is grotendeels afhankelijk van de koersontwikkeling van de onderliggende aandelen.

Voor een groot aantal van onze producten geldt dat u op de einddatum van het product uw hoofdsomUitleg over hoofdsom:De nominale waarde van een product. terugkrijgt, vermeerderd met het (gewogen) rendement van de onderliggende waarde(n) gedurende de looptijd.

Rente
Afhankelijk van de koersontwikkeling van de onderliggende waarde(n) keren onze renteproducten een periodieke uitkering (of coupon) uit. Deze coupon bedraagt, net als bij een reguliere obligatieUitleg over obligatie:Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%. het geval is, een percentage van de nominale waardeUitleg over nominale waarde:1. De eenheid waarin het effect kan worden verhandeld.
2. De vooraf vastgestelde waarde van een effect. Deze waarde blijft gedurende de looptijd gelijk in tegenstelling tot de marktwaarde die fluctueert.


De coupon kan, afhankelijk van het product, op verschillende manieren worden vastgesteld. Soms wordt de coupon bijvoorbeeld vastgesteld op basis van een individuele rente, zoals de 3-maands EuriborUitleg over Euribor:Afkorting van Euro Inter-banc Offered Rate. Euribor is het interbancaire rentetarief binnen de Economische en Monetaire Unie. Voor looptijden van 1 t/m 12 maanden wordt het tarief dagelijks vastgesteld., of op basis van het verschil tussen de korte en de lange rente.

Zo is er voor elke visie wel een bijpassend product te vinden, waarbij voor veruit de meeste niet achtergestelde producten voorop staat dat de belegger op de einddatum in ieder geval zijn hoofdsom terugkrijgt.

Grondstoffen
Doordat de koersontwikkeling van grondstoffen historisch vaak tegengesteld is aan die van aandelen (in beleggingstermen spreken we ook wel van “negatieve correlatieUitleg over correlatie:Geeft de mate van samenhang tussen bijvoorbeeld twee verschillende beursfondsen aan. Er is sprake van correlatie wanneer beide beursfondsen stijgen door dezelfde onderliggende oorzaak. Een voorbeeld is het faillissement van Lehman Brothers, dat alle banken wereldwijd in problemen bracht doordat er in het financiële systeem een grote mate van samenhang bestaat door de grote hoeveelheid uitstaande onderlinge transacties.”), kunnen beleggingen in grondstoffen een waardevolle aanvulling zijn voor uw portefeuille. Om u hierin van dienst te zijn biedt Rabobank een aantal producten aan waarvan de waarde (onder andere) beïnvloed wordt door de waarde van een mandje grondstoffen of een grondstoffenindex.

Valuta
Een vooralsnog kleine categorie wordt op dit moment gevormd door producten waarvan de waarde afhankelijk is van de prijsontwikkeling van een mandje van vreemde valuta's. Voorbeelden van vreemde valuta’s zijn de Amerikaanse en Canadese dollar, alsmede de Noorse en de Zweedse kroon.

Groei versus inkomen

Terug naar boven
Beleggen om uw inleg op lange termijn te laten groeien of uitkeringen tijdens de looptijd van uw belegging? Onze producten zijn grofweg in te delen in twee categoriën, Groei en Inkomen.

Links kunt u lezen wat de verschillen zijn tussen deze type producten.

Spreiden over regio's

Terug naar boven
Uw portefeuille spreiden over verschillende regio's kan ertoe bijdragen dat u minder afhankelijk bent van de ontwikkelingen in één regio. Zo betekent wereldwijde spreidingUitleg over spreiding:Ook wel 'diversificatie'. Methode voor het verlagen van risico door het spreiden van beleggingen over bijvoorbeeld diverse beleggingscategorieën, sectoren en geografische gebieden. van uw portefeuille dat de invloed van een daling (en stijging) van bijvoorbeeld de AEX-index een kleiner effect heeft op uw belegd vermogen.

Met een gestructureerd productUitleg over gestructureerd product:Een gestructureerd beleggingsproduct is een product dat uit meerdere onderdelen is samengesteld. Zo kan bijvoorbeeld een obligatie worden samengevoegd met opties binnen één product. Hiermee kan het risico/rendementsprofiel worden veranderd. Deze producten kunnen daarom een goede aanvulling zijn op bestaande beleggingscategorieën. waarvan de waarde gebaseerd is op het rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald. van een wereldmandjeUitleg over mandje:Een onderliggende waarde die bestaat uit meerdere aandelen, indices of bijvoorbeeld valuta, wordt samengevat in een mandje. De startwaarde van een mandje is vaak 100. (bijvoorbeeld de EURO STOXX 50 Index voor Europa, de S&P 500 Index voor Noord-Amerika en de Nikkei 225 IndexUitleg over Nikkei 225 Index:De Nikkei 225 Index is wereldwijd de meest bekende en gevolgde graadmeter voor de ontwikkeling van de Japanse aandelenbeurs. Deze index bestaat uit de 225 belangrijkste beursgenoteerde Japanse bedrijven. voor Japan) is uw belegging in één transactie gespreid over een drietal economieën.

Verschillen in looptijd

Terug naar boven
Heeft u de intentie om een gestructureerd productUitleg over gestructureerd product:Een gestructureerd beleggingsproduct is een product dat uit meerdere onderdelen is samengesteld. Zo kan bijvoorbeeld een obligatie worden samengevoegd met opties binnen één product. Hiermee kan het risico/rendementsprofiel worden veranderd. Deze producten kunnen daarom een goede aanvulling zijn op bestaande beleggingscategorieën. tot het einde van de looptijd aan te houden of vindt u het juist belangrijk om op korte termijn uw vermogen weer liquide te kunnen maken? Onze website stelt u altijd in staat snel en eenvoudig uw keuze te maken door vermelding van (onder andere) de resterende looptijd van onze producten en de koersindicatie die op dat moment voor het product geldt.

Hierbij dient wel te worden vermeld dat het voordeel van het aanhouden van een gestructureerd product tot aan de aflossingsdatum is dat de eventuele garantiewaardeUitleg over garantiewaarde:De garantiewaarde is het bedrag of percentage dat de uitgevende instelling u garandeerd aan het einde van de looptijd, ongeacht het verloop van de belegging. U ontvangt op de einddatum de gehele hoofdsom of een gedeelte hiervan (bijvoorbeeld 90% of 80%) terug, mits de uitvoerende instelling zelf in staat is om de terugbetaling te doen. alleen op einddatum geldt. Aan de hand van de scenario analyses die we u geven kunt u echter op een eenvoudige manier uw verwachtingen vormen.

Er kunnen desondanks natuurlijk altijd goede redenen zijn om het product toch tussentijds te verkopen, bijvoorbeeld als u het product wilt doorrollen naar een vergelijkbaar product met een langere looptijd en/of andere voorwaarden waarvan u meer rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald. verwacht. Of bijvoorbeeld omdat de huidige koers van het product boven de garantiewaarde staat en u een daling van de onderliggende waardeUitleg over onderliggende waarde:Aandelen, obligaties, termijncontracten, goederen, grondstoffen of andere waarden waarop een beleggingsproduct betrekking heeft. De onderliggende waarde kan worden gevormd door een aandeel, index, inflatie, fonds, grondstof of een mandje hiervan. verwacht over de resterende looptijd van het product. Opnieuw geldt dat Rabobank ernaar streeft voor elke visie een passend product beschikbaar te stellen.

Aantrekkelijk alternatief

Terug naar boven
Talloze wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat vele beleggingsfondsen onderpresteren ten opzichte van hun benchmark . Deze benchmark is meestal een index of een ander mandjeUitleg over mandje:Een onderliggende waarde die bestaat uit meerdere aandelen, indices of bijvoorbeeld valuta, wordt samengevat in een mandje. De startwaarde van een mandje is vaak 100. instrumenten. Toch kunnen de kosten van veel beleggingsfondsen oplopen tot zo’n 1,50% op jaarbasis, wat meestal de reden van de underperformance is.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleggers steeds vaker uitwijken naar de goedkopere index-trackerUitleg over tracker:Een tracker volgt de onderliggende waarde in de regel 1 op 1 en is daardoor vergelijkbaar met een directe belegging.s, ook wel genoemd exchange traded funds (ETF’s). De kosten van deze trackers belopen ongeveer tussen 0,25% en 0,75% per jaar. Bijkomend voordeel is dat het rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald. van index-trackers transparanter tot stand komt dan dat van beleggingsfondsen.

Gestructureerde producten vormen een alternatief voor zowel beleggingsfondsen als voor trackers. Allereerst liggen de kosten over het algemeen lager, rond de 0,20% per jaar. Tevens komt het rendement op een meer transparante wijze tot stand. Voor vrijwel ieder scenario kan van tevoren worden aangegeven wat het effect op de prijs van het garantieproduct zal zijn. Daarnaast bieden gestructureerde producten in het algemeen meer diversificatie Uitleg over diversificatie :Ook wel 'spreiding'. Methode voor het verlagen van risico door het spreiden van beleggingen over diverse beleggingscategorieën en geografische gebieden.dan index-trackers.