Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

Wat zijn gestructureerde producten en hoe werken ze?

Wat zijn gestructureerde producten?

Terug naar boven
Een gestructureerd beleggingsproduct is een product dat uit meerdere onderdelen is samengesteld. Zo kan bijvoorbeeld een obligatieUitleg over obligatie:Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%. worden samengevoegd met optieUitleg over optie:Een contract waarbij de verkrijger het recht maar niet de plicht heeft om tegen een vooraf bepaalde prijs op een vooraf bepaalde datum een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen of te verkopen. De verkrijger van de optie betaalt hiervoor een premie. De verkoper heeft de plicht indien de verkrijger hierom verzoekt de onderliggende waarde te kopen/verkopen. 

- Met European-style opties mag de optie alleen op de expiratiedatum uitgeoefend worden.

- Met een American-style optie kan dit op ieder moment gedurende de looptijd.
s binnen één product. Hiermee kan het risico/rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald.sprofiel worden veranderd. Ook kunnen met gestructureerde producten financiële producten worden gebruikt die anders niet rechtstreeks voor u benaderbaar zijn.

Voorbeelden hiervan zijn beleggingen in grondstoffen of obligaties met variabele rentebetalingen. Deze producten kunnen daarom een goede aanvulling zijn op bestaande beleggingscategorieën.

Omdat Rabobank gelooft in verantwoord beleggen is het belangrijk dat u begrijpt waar u in belegt. We proberen onze gestructureerde producten zo duidelijk en transparant mogelijk te maken én te houden.

Hoe werkt een gestructureerd product?

Terug naar boven
Gestructureerde producten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. In de eenvoudigste situatie zijn dit er twee: een lening en een derivaat (vaak in de vorm van een optie). Deze twee vormen samen de bouwstenen van een garantieproduct, één van de meest voorkomende gestructureerde producten.

De belangrijkste bouwsteen is een lening aan een bank of een andere (financiële) instelling (in de vorm van een obligatie, ook wel “note” genoemd). Als vergoeding voor deze lening betaalt de instelling rente. De rente wordt echter niet uitbetaald, maar dagelijks bijgeschreven bij de koers van de hoofdsom die bij aanvang ver beneden de 100% noteert. De obligatiekoers loopt over de looptijd altijd op tot uiteindelijk precies 100% en vormt de garantie die de instelling u geeft op de einddatum van het gestructureerde product.

De hoogte van de rente is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de debiteur. Instellingen met een slechte kredietwaardigheid (een lage rating) betalen over het algemeen meer rente dan instellingen met een hoge kredietwaardigheid (een hoge rating). Als u een hoger risico loopt over de uitgevende instelling wilt u daar natuurlijk ook voor beloond worden!

1.2 hoe werkt een gestructureerd product 2Voor onze gestructureerde producten worden alleen leningen verstrekt aan de meest kredietwaardige instellingen, waaronder de Rabobank zelf.

De tweede bouwsteen is een optie of een ander type derivaat. De waarde van de optie is sterk afhankelijk van de koers van de onderliggende waarde. Dit kan bijvoorbeeld een aandelenindex of een mandje van grondstoffen zijn.

Het risico van deze bouwsteen is een stuk groter dan het risio van de lening. Aan het einde van de looptijd van het gestructureerde product kan de optie waardeloos aflopen. Daartegenover staat dat er, in theorie, geen bovengrens is voor de winst van de optie en de optie de belegger perspectief biedt op een aanzienlijk hoger rendement.

Bij renteproducten wordt over het algemeen de ene rentestructuur omgezet naar een andere rentestructuur. Bij deze omwisseling zijn de waardes van beide rentestructuren aan elkaar gelijk. Hierdoor kunt u een ander risicoprofiel krijgen. Bij lage rentestanden met de kans op een stijging van de rente kan het aantrekkelijk zijn om mee te kunnen bewegen met de rentestanden, iets wat kan als de rente in de obligatie is geruild naar uitbetaling op basis van een variabele rente.

Door verschillende bouwstenen te combineren ontstaat er dus een gestructureerd product. Gestructureerde producten variëren in looptijd, de hoogte van de garantie op einddatum, onderliggende waarde en nog veel meer. Dit is allemaal afhankelijk van de gekozen structuur.

De onderliggende waarde

Terug naar boven
De relatie tussen de onderliggende waardeUitleg over onderliggende waarde:Aandelen, obligaties, termijncontracten, goederen, grondstoffen of andere waarden waarop een beleggingsproduct betrekking heeft. De onderliggende waarde kan worden gevormd door een aandeel, index, inflatie, fonds, grondstof of een mandje hiervan. en het gestructureerde product hangt af van de combinatie van bouwstenen en de voorwaarden van het product. Hoe een product reageert op een stijging of daling van de onderliggende waarde is daardoor mogelijk complex. We proberen op deze website een zo goed mogelijk beeld te geven van wat u kunt verwachten.

In het algemeen kunnen we een verschil maken tussen groei-producten en inkomensproductUitleg over inkomensproduct:Geeft aan dat het betreffende beleggingsproduct gedurende de looptijd periodiek een vergoeding uitkeert.en.

Hoe wordt de prijs van een product bepaald?

Terug naar boven
Tijdens de uitgifteperiode (emissie) worden de voorwaarden en de prijs van het product bepaald door de bouwer van het product (“de arrangeur”), de Rabobank. Alle informatie over de voorwaarden is terug te vinden in het prospectus van het product. Een brochure geeft daarvan een beknopte samenvatting.

Na afloop van de uitgifteperiode zijn de meeste gestructureerde producten verhandelbaar op de beurs, Euronext Uitleg over Euronext :Europese aandelenbeurs die is ontstaan uit het samengaan van de beurzen van Parijs, Brussel en Amsterdam. Euronext is onderdeel van NYSE Euronext.Amsterdam. De prijs wordt door “de markt” bepaald: een verzamelterm voor alle deelnemers op de beursvloer. Dit kunnen particuliere beleggers zijn, maar ook professionele beleggers, grote institutionele partijen en de market maker. Waar kan dit verschil in waardering door komen?

Hoe kunt u kopen of verkopen?

Terug naar boven
Bijna alle gestructureerde producten en obligatieUitleg over obligatie:Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%.s op deze website hebben een notering aan Euronext Uitleg over Euronext :Europese aandelenbeurs die is ontstaan uit het samengaan van de beurzen van Parijs, Brussel en Amsterdam. Euronext is onderdeel van NYSE Euronext.Amsterdam. Dit kan mede omdat al deze beleggingsproducten een ISIN hebben, een combinatie van twee letters (meestal NL of XS) gevolgd door tien cijfers. De ISIN is een unieke code die u in staat stelt om de juiste belegging te selecteren, bij welke partij u ook bankiert. Of uw bank of commissionair u ook toestaat om te beleggen in deze ISIN is een keuze die zij zelf maakt.

U kunt onze producten op verschillende manieren verhandelen. Bekijk rechts de mogelijkheden.