Zoek binnen de website

FAQ

Producten

 • Wat is een Steepener?

  SteepenerUitleg over Steepener:Het rendement van een steepener is afhankelijk van het verschil tussen korte (bijvoorbeeld 2-jaars IRS) en lange (bijvoorbeeld 10-jaars IRS) rentetarieven maal een hefboomfactor.s zijn rentestructuren waar de coupon (meestal) de eerste jaren vast is en daarna afhankelijk is van het verschil tussen de lange (vaak de tienjaars) en de korte (vaak de tweejaars) rente. Dit verschil wordt vermenigvuldigd met een bepaalde factor om de variabele couponuitkering te bepalen. Is dit vervolgens kleiner dan een minimum of groter dan een maximum, dan keert de steepener het minimum respectievelijk het maximum uit.

 • Wat is een garantiecertificaat?

  Een garantiecertificaat is een obligatieUitleg over obligatie:Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%. gecombineerd met een investering in een onderliggende waardeUitleg over onderliggende waarde:Aandelen, obligaties, termijncontracten, goederen, grondstoffen of andere waarden waarop een beleggingsproduct betrekking heeft. De onderliggende waarde kan worden gevormd door een aandeel, index, inflatie, fonds, grondstof of een mandje hiervan.. Deze constructie zorgt ervoor dat u aan het einde van de looptijd de nominale waardeUitleg over nominale waarde:1. De eenheid waarin het effect kan worden verhandeld.
  2. De vooraf vastgestelde waarde van een effect. Deze waarde blijft gedurende de looptijd gelijk in tegenstelling tot de marktwaarde die fluctueert.
  van uw belegging gedeeltelijk of volledig terugkrijgt en dat u deelneemt in een mogelijke koersstijging van de onderliggende waarden.

  Met een garantiecertificaat is het risico beperkt, omdat u aan het einde van de looptijd de nominale waarde van uw inleg gedeeltelijk of volledig terugkrijgt. Het rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald. van dit beleggingsproduct wordt niet alleen bepaald door een koerstijging van de onderliggende waarde aan het einde van de looptijd, maar ook door de mate waarin u deelneemt in de koersstijging. Bij een aantal garantieproducten bestaat de mogelijkheid tot jaarlijkse uitbetaling van een couponrente.

 • Hoe werken trackers?

  Een trackerUitleg over tracker:Een tracker volgt de onderliggende waarde in de regel 1 op 1 en is daardoor vergelijkbaar met een directe belegging. (of ETF) volgt de onderliggende waardeUitleg over onderliggende waarde:Aandelen, obligaties, termijncontracten, goederen, grondstoffen of andere waarden waarop een beleggingsproduct betrekking heeft. De onderliggende waarde kan worden gevormd door een aandeel, index, inflatie, fonds, grondstof of een mandje hiervan. in de regel 1 op 1 en is daardoor vergelijkbaar met een directe belegging.

  Het trackingverschilUitleg over trackingverschil:Het trackingverschil (‘tracking error’) is de afwijking tussen het rendement van de onderliggende index en van de ETF over een bepaalde periode. Op papier is het berekenen van een index vrij eenvoudig, het repliceren van een index in de praktijk brengt echter enkele complicaties met zich mee. De kosten die hier mee verbonden zijn, onder andere belasting op dividend, managementkosten en swapkosten, zorgen voor het trackingverschil. Er is dus een verschil tussen de onderliggende index en de ETF. Hoe kleiner dit verschil is, hoe beter de ETF de index repliceert. (‘tracking error’) is de afwijking tussen het rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald. van de onderliggende index en van de ETF over een bepaalde periode. Op papier is het berekenen van een index vrij eenvoudig, het repliceren van een index in de praktijk brengt echter enkele complicaties met zich mee. De kosten die hier mee verbonden zijn, onder andere belasting op dividend, managementkostenUitleg over managementkosten:De kosten die ten laste komen van de NAV (Net Asset Value) van een ETF worden procentueel als managementkosten, soms ook aangeduid als Total Expense Ratio (TER), weergegeven. Deze kosten zijn ondermeer structurerings-, fonds-, marketing- en administratiekosten. Veelal worden deze kosten als jaarlijks totaal aangegeven en op dagelijkse basis in mindering gebracht op het rendement. en swapkosten, zorgen voor het trackingverschil. Er is dus een verschil tussen de onderliggende index en de ETF. Hoe kleiner dit verschil is, hoe beter de ETF de index repliceert

 • Hoe werken variabel rentende obligaties

  De coupon van de variabel rentende obligatieUitleg over obligatie:Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%.s is uiteraard variabel. De hoogte van de coupon kan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de inflatie, de EuriborUitleg over Euribor:Afkorting van Euro Inter-banc Offered Rate. Euribor is het interbancaire rentetarief binnen de Economische en Monetaire Unie. Voor looptijden van 1 t/m 12 maanden wordt het tarief dagelijks vastgesteld. tarieven die de Europese Centrale Bank vaststelt, de Euro interest rate swaprenteUitleg over swaprente:Een vastgezette lange termijn rente waartegen op de geld- en kapitaalmarkt leningen met verschillende rentelooptijden worden geruild (‘geswapped’) naar - meestal -  3- of 6-maands rentecontracten. Een renteswap staat bekend als een Interest Rate Swap (IRS). Er zijn swaprentes voor 1 t/m 50 jaar, respectievelijk de IRS 1 t/m IRS 50. De swaprentes kunnen van dag tot dag sterk verschillen. (een gemiddeld rentepercentage vastgesteld per looptijd in Euro's die banken elkaar onderling in rekening brengen) of een bepaalde beleggingstrategie.

  Obligaties hebben per definitie een minimumrente van 0%. Daarnaast hebben sommige variabelrentende producten nog een "floor". Dit houdt in dat de couponhoogte niet verder kan dalen dan een vastgelegd minimumrentepercentage. Een "cap" daarentegen geeft de maximale hoogte van een coupon weer.

  Specifieke informatie over de couponberekening en de structuur van elk product kunt u in het bijbehorende brochure en prospectus vinden. Rabobank Nederland is volgens Moody’sUitleg over Moody’s:Een Amerikaanse kredietbeoordelaar die de kwaliteit van effecten en de uitgevende instelling daarvan beoordeelt en daar een rating aan geeft., Fitch en DBRS de hoogst gewaardeerde private bank ter wereld. Obligaties met een vaste coupon maar met bijvoorbeeld vervroegde aflossingsmogelijkheden zijn ook in de categorie (Variabel rentende) obligaties opgenomen.


Aan- en verkopen


Toezicht op de markt

 • Wie of wat is de AFM?

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de toezichthouder op de Nederlandse financiële markten. De AFM houdt toezicht op het adequaat functioneren van de financiële markten en op het gedrag van partijen die actief zijn op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen.

  Het verstrekken van juiste informatie en het correct handelen van alle deelnemers bij het aanbieden en afnemen van financiële producten en diensten zijn daarbij de belangrijkste criteria. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën. Alle producten die op deze website te vinden zijn vallen onder het toezicht van de AFM.

 • Vallen onze producten onder de supervisie van de AFM?

  Ja

 • Vallen onze producten onder het deposito garantiestelsel?

  Nee. Vrijwel alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen wel onder het depositogarantiestelsel. Alle effecten, zoals aandelen, optieUitleg over optie:Een contract waarbij de verkrijger het recht maar niet de plicht heeft om tegen een vooraf bepaalde prijs op een vooraf bepaalde datum een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen of te verkopen. De verkrijger van de optie betaalt hiervoor een premie. De verkoper heeft de plicht indien de verkrijger hierom verzoekt de onderliggende waarde te kopen/verkopen. 

  - Met European-style opties mag de optie alleen op de expiratiedatum uitgeoefend worden.

  - Met een American-style optie kan dit op ieder moment gedurende de looptijd.
  s en obligatieUitleg over obligatie:Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%.s vallen er niet onder en gestructureerde producten dus ook niet.

  Bekijk voor meer informatie de website van De Nederlandsche Bank (DNB)