Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

asr 7,25% achtergestelde perpetuele obligatie ISIN: NL0009213552

 • Vooropgesteld dit is achtergesteld

  • Een vaste rente van 7,25%
  • Achtergesteld, dus ook een hoger risico
  • Een obligatie voor de eeuwigheid of vervroegd afgelost in 2019?
  • Met link naar de rating van de uitgevende instelling
  30. sep '99
  Uitleg over deze grafiek:Deze grafiek geeft het verloop weer van de waarde van het product. Dit zijn de slotkoersen van de beursdag.
  Uitleg over deze prijs:De hoogste prijs waar kopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  biedprijs 109,25%
  Uitleg over deze prijs:De laagste prijs waar verkopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  laatprijs 111,49%
  per 21 mei 2018 09:12
  uitgebreide prijsinformatie
  rendement in 2018 (YTD) -1,82%
  Uitgebreide grafieken
Productinformatie
Laatste updates
Productnieuws
Meer verdieping
Kenmerken
Uitgevende instelling a.s.r.
Rating Bekijk de huidige rating van a.s.r.
Omvang uitgifte EUR 37.665.500
Uitgiftedatum 10 augustus 2009
Uitgifteprijs 100,00%
Beurs Euronext Amsterdam by NYSE Euronext
Nominale waarde EUR 1,00
Valuta EUR
Garantie op einddatum Geen
Laatste handelsdag 30 september 9999
Einddatum 30 september 9999
Aflossing perpetueel (eeuwigdurend met mogelijkheid van vervroegde aflossing)

De rente op de a.s.r. 7,25% achtergestelde perpetuele obligatie ( de 'Capital securities') is zeven en een kwart procent (7,25%) per jaar, te betalen over de nominale waarde van 1,-- euro. A.s.r. is voornemens om iedere jaar een vergoeding uit te keren.
De uitkering van de rentevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. A.s.r. mag van de rente afzien als ze ook geen dividend heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouder (De Staat der Nederlanden is de enige aandeelhouder). A.s.r. is niet verplicht om alle gemiste rentevergoedingen later alsnog te voldoen (niet-cumulatief). Er zijn echter bepaalde condities waardoor gemiste rentevergoedingen later alsnog moeten en/of kunnen worden voldaan. In het geval dat de rentevergoeding niet zal worden voldaan, zal dit tenminste 15 werkdagen voor de coupondatum worden aangekondigd. Voor de volledige informatie over de rentevergoeding verwijzen we u graag naar het prospectus. De rentevergoeding van 7,25% zal worden berekend over het aantal dagen tussen de coupondata op basis van een 'act/act' renteconventie (oftewel het werkelijk aantal dagen in een maand en in een jaar). De betaling zal ook geschieden op deze dagen, maar indien dit geen werkdagen zijn, zal betaling op de voorgaande werkdag geschieden (zie overzicht hieronder).  Indien u belegt in deze obligatie dan heeft u een achtergestelde positie ten opzichte van minder achtergestelde en niet-achtergestelde ('senior') obligatiehouders. In het geval dat a.s.r. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen is de kans groot dat uw hoofdsom (inclusief de eventuele opgelopen rente) verloren gaat. A.s.r. heeft geen verplichting (maar wel de mogelijkheid) om de obligatie af te lossen, de obligatie kan dus eeuwigdurend blijven uitstaan.

Uitbetalingen
Uitkering Per jaar
Coupon 7,25% per jaar, act/act.
Datum eerste coupon 30 september 2010
Pricing Clean Price: De opgelopen rente wordt afzonderlijk gespecificeerd
Uitkeringen
Vaststellingsdatum Betaaldatum         Percentage
04 augustus 2017 29 september 2017 7,2500%
04 augustus 2016 30 september 2016 7,2500%
04 augustus 2015 30 september 2015 7,2500%
04 augustus 2013 30 september 2014 7,2500%
04 augustus 2012 29 september 2013 7,2500%
04 augustus 2011 28 september 2012 7,2500%
04 augustus 2010 30 september 2011 7,2500%
04 augustus 2009 30 september 2010 7,2500%
Onderliggende waarde
Naam geen onderliggende variabele of waarde
Type onderliggende waarde Rente
Startwaarde onderliggende waarde vastgesteld op
Bibliotheek
Prospectus
Prospectus a.s.r. 7,25% perpetuele achtergestelde obligatie
Statistieken en grafieken
Koersgrafiek en koersinformatie
Status rapport
Actuele rente en verwacht rendement
Codes
Reuters code NL0009213552=as
Bloomberg code NL0009213552 Corp
Extra informatie
Let op: de rating die een achtergestelde obligatie heeft is altijd aanzienlijk lager dan de rating die voor de bank zelf geldt (en die u op deze website kunt aanklikken). De obligatie kent de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, voor het eerst op 30 september 2019. Indien de obligatie niet vervroegd wordt afgelost, zal de jaarlijkse vaste rentevergoeding worden omgezet in een variabele rentevergoeding per kwartaal. A.s.r. heeft een bod gedaan op haar eigen achtergestelde obligaties, waaronder deze. zie voor meer informatie deze website. Zie ook de column op IEX.nl : Eeuwig-duurt-niet-meer-het-langst van Marcel Tak. Van de totale omvang bij uitgifte van 37,7 mln. staat na de terugkoop actie van a.s.r. nog 17 mln uit.