Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

asr 10% achtergestelde perpetuele obligatie ISIN: NL0009213545

 • Vooropgesteld dit is achtergesteld

  • Een rente van 10% tot oktober 2019
  • Hierna een rentevergoeding obv 3 maands euribor plus 9,7%
  • Achtergesteld, dus ook een hoger risico
  • Een obligatie voor de eeuwigheid of vervroegd afgelost in 2019?
  • Met link naar de rating van de uitgevende instelling
  26. okt '99
  Uitleg over deze grafiek:Deze grafiek geeft het verloop weer van de waarde van het product. Dit zijn de slotkoersen van de beursdag.
  Uitleg over deze prijs:De hoogste prijs waar kopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  biedprijs 113,65%
  Uitleg over deze prijs:De laagste prijs waar verkopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  laatprijs 113,95%
  per 21 mei 2018 17:28
  uitgebreide prijsinformatie
  rendement in 2018 (YTD) -3,28%
  Uitgebreide grafieken
Productinformatie
Laatste updates
Productnieuws
Meer verdieping
Kenmerken
Uitgevende instelling a.s.r.
Rating Bekijk de huidige rating van a.s.r.
Omvang uitgifte EUR 386.305.500
Uitgiftedatum 10 augustus 2009
Uitgifteprijs 100,00%
Beurs Euronext Amsterdam by NYSE Euronext
Nominale waarde EUR 1,00
Valuta EUR
Garantie op einddatum Geen
Laatste handelsdag 26 oktober 9999
Einddatum 26 oktober 9999
Aflossing perpetueel (eeuwigdurend met mogelijkheid van vervroegde aflossing)

De (beoogde) rentevergoeding op de a.s.r. 10% perpetuele achtergestelde obligatie ( de 'Capital securities') is tot 26 oktober 2019 tien procent (10,00%) per jaar, te betalen over de nominale waarde van 1,-- euro. Na deze datum, wat tevens de eerste datum is waarop er (vervroegd) kan worden afgelost,  is de rente gekoppeld aan de drie maands Euribor, verhoogd met een opslag van 9,705% (970,5 basispunten). De rentevergoeding zal dan per kwartaal worden vastgesteld en uitgekeerd. A.s.r. is voornemens om iedere periode een vergoeding uit te keren.

De uitkering van de beoogde rentevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. A.s.r. mag alleen van de (beoogde) rentevergoeding afzien als ze ook geen dividend heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouder (De Staat der Nederlanden is de enige aandeelhouder). De obligatie is niet-cumulatief. Er zijn echter bepaalde condities waardoor gemiste rentevergoedingen later alsnog kunnen worden voldaan.  In het geval dat de rentevergoeding niet zal worden voldaan, zal dit tenminste 15 werkdagen voor de coupondatum worden aangekondigd. Voor de volledige informatie over de rentevergoeding verwijzen we u graag naar het prospectus. De (beoogde) vaste rentevergoeding van 10% zal worden berekend over het aantal dagen tussen de coupondata op basis van een 'act/act' renteconventie (oftewel het werkelijk aantal dagen in een maand en in een jaar). De betaling zal ook geschieden op deze dagen, maar indien dit geen werkdagen zijn, zal betaling op de eerstvolgende werkdag geschieden (zie overzicht hieronder).  De renteconventie verandert in 2019 bij de overgang naar een variabele rente naar 'act/360' (oftewel het werkelijke aantal dagen in de verstreken drie maanden gedeeld door 90).
Indien u belegt in deze obligatie dan heeft u een achtergestelde positie ten opzichte van minder achtergestelde en niet-achtergestelde ('senior') obligatiehouders. In het geval dat a.s.r. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen is de kans groot dat uw hoofdsom (inclusief de eventuele opgelopen rente) verloren gaat. A.s.r. heeft geen verplichting (maar wel de mogelijkheid) om de obligatie af te lossen, de obligatie kan dus eeuwigdurend blijven uitstaan.

Uitbetalingen
Uitkering Per jaar
Coupon 10% per jaar, vanaf 26 oktober 2019 3m euribor + 9,705% (mits niet afgelost)
Datum eerste coupon 26 oktober 2010
Rentebepaling act/act
Pricing Clean Price: De opgelopen rente wordt afzonderlijk gespecificeerd
Uitkeringen
Vaststellingsdatum Betaaldatum         Percentage
04 augustus 2016 26 oktober 2017 10,0000%
04 augustus 2015 26 oktober 2016 10,0000%
04 augustus 2014 26 oktober 2015 10,0000%
04 augustus 2013 27 oktober 2014 10,0000%
04 augustus 2012 28 oktober 2013 10,0000%
04 augustus 2011 26 oktober 2012 10,0000%
04 augustus 2010 26 oktober 2011 10,0000%
04 augustus 2009 26 oktober 2010 10,0000%
Onderliggende waarde
Naam geen onderliggende variabele of waarde
Type onderliggende waarde Rente
Bibliotheek
Overige informatie
a.s.r. doet bod op eigen achtergestelde obligaties
Prospectus
Prospectus a.s.r. 10% perpetuele achtergestelde obligatie
Statistieken en grafieken
3 maands interbancaire rente
Koersgrafiek en koersinformatie
Status rapport
Actuele rente en verwacht rendement
Codes
Reuters code NL0009213545=AS
Bloomberg code NL0009213545 Corp
Extra informatie
Let op: de rating die een achtergestelde obligatie heeft is altijd aanzienlijk lager dan de rating die voor de bank zelf geldt (en die u op deze website kunt aanklikken). De obligatie kent de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, voor het eerst op 26 oktober 2019. Indien de obligatie niet vervroegd wordt afgelost, zal de jaarlijkse vaste rentevergoeding worden omgezet in een variabele rentevergoeding per kwartaal. A.s.r. heeft een bod gedaan op haar eigen achtergestelde obligaties, waaronder deze. zie voor meer informatie deze website. Zie ook de column op IEX.nl : Eeuwig-duurt-niet-meer-het-langst van Marcel Tak. Van de totale omvang bij uitgifte van 386 mln. staat na de terugkoop actie van a.s.r. nog 194 mln uit.