Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

ING var.% achtergestelde perpetuele obligatie III ISIN: NL0000116127

 • Vooropgesteld dit is achtergesteld

  • Iedere 3 maanden een renteherziening
  • Renteherziening o.b.v. 10-jaars Nederlandse Staatleningen plus opslag 
  • Achtergesteld, dus ook een hoger risico
  • Een obligatie voor de eeuwigheid of ooit vervroegd afgelost?
  • Met link naar de rating van de uitgevende instelling
  30. jun '99
  Uitleg over deze grafiek:Deze grafiek geeft het verloop weer van de waarde van het product. Dit zijn de slotkoersen van de beursdag.
  Uitleg over deze prijs:De hoogste prijs waar kopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  biedprijs 87,62%
  Uitleg over deze prijs:De laagste prijs waar verkopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  laatprijs 88,60%
  per 21 mei 2018 17:39
  uitgebreide prijsinformatie
  rendement in 2018 (YTD) -0,14%
  Uitgebreide grafieken
Kenmerken
Uitgevende instelling ING Groep N.V.
Rating Bekijk de huidige rating van ING Groep N.V.
Omvang uitgifte EUR 1.000.000.000
Uitgiftedatum 21 mei 2004
Uitgifteprijs 100,00%
Beurs Euronext Amsterdam by NYSE Euronext
Nominale waarde EUR 100,00
Valuta EUR
Garantie op einddatum Geen
Laatste handelsdag 30 juni 9999
Einddatum 30 juni 9999
Aflossing perpetueel (eeuwigdurend met mogelijkheid van vervroegde aflossing)

De rente van de ING var.% achtergestelde perpetuele obligatie III ('ING Perpetual Securities III') is gekoppeld aan het effectieve rendement van een (fictieve) Nederlandse staatslening met een looptijd van 10 jaar. Elke drie maanden wordt de rentevergoeding opnieuw vastgesteld. Hier worden twee Nederlandse staatobligaties voor geselecteerd. De één met een iets kortere looptijd dan 10 jaar, de ander met een iets langere looptijd dan 10 jaar. Op basis van de rendementen van deze twee staatsobligaties wordt dan door middel van lineaire interpolatie het rendement voor een looptijd van precies 10 jaar berekend. Het gevonden percentage wordt vervolgens verhoogd met 0,1% om de rentevergoeding op de ING var.% achtergestelde perpetuele obligatie III vast te stellen voor de komende drie maanden. Mocht deze uitkomst hoger zijn dan 9%, dan wordt de rente vastgesteld op 9%. De te betalen vergoeding wordt berekend op basis van de act/act renteclausule.

De ING Groep N.V. is van plan om vier keer per jaar rente uit te keren op de ING var. % achtergestelde perpetuele obligatie III. De beoogde vergoeding zal worden betaald op 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december danwel, als dit geen werkdag is, op de voorgaande werkdag. Indien de ING Groep N.V. niet solvabel genoeg is kan zij ervoor kiezen om de rentevergoeding uit te stellen of om deze uit te keren in aandelen. De obligatie is cumulatief, maar voor (uitgestelde) rentebetalingen gelden wel een aantal voorwaarden die staan beschreven in het prospectus.

Indien u belegt in deze obligatie dan heeft u een achtergestelde positie ten opzichte van minder achtergestelde en niet-achtergestelde ('senior') obligatiehouders indien ING Groep N.V. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De kans is echter groot dat uw hoofdsom (van 100 euro per obligatie) inclusief de eventuele opgelopen rente bij insolventie verloren gaat. De ING Groep N.V. heeft geen verplichting (maar wel de mogelijkheid) om de obligatie af te lossen. De obligatie kan dus eeuwigdurend blijven uitstaan. Voor alle gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar het prospectus, of in geval van moeilijke begrippen naar de omschrijving in de woordenlijst.

Uitbetalingen
Uitkering Per kwartaal
Coupon Ieder kwartaal rentevaststelling obv de rente van een 10-jarige Nederlandse staatslening + 0,10%.
Maximale Uitkering 9,0000
Datum eerste coupon 30 september 2004
Rentebepaling ACT/ACT
Pricing Clean Price: De opgelopen rente wordt afzonderlijk gespecificeerd
Uitkeringen
Vaststellingsdatum Betaaldatum         Percentage
27 maart 2018 29 maart 2018 0,5820%
27 december 2017 29 december 2017 0,6300%
27 september 2017 29 september 2017 0,6900%
28 juni 2017 30 juni 2017 0,7000%
29 maart 2017 31 maart 2017 0,4400%
28 december 2016 30 december 2016 0,0700%
28 september 2016 30 september 2016 0,2500%
28 juni 2016 30 juni 2016 0,4500%
29 maart 2016 31 maart 2016 0,8700%
29 december 2015 31 december 2015 0,9500%
28 september 2015 30 september 2015 1,1700%
26 juni 2015 30 juni 2015 0,4500%
26 maart 2015 31 maart 2015 0,8500%
26 september 2014 31 december 2014 1,2200%
26 juni 2014 30 september 2014 1,5800%
27 maart 2014 30 juni 2014 1,9000%
27 december 2013 31 maart 2014 2,3100%
26 september 2013 31 december 2013 2,3100%
26 juni 2013 30 september 2013 2,3100%
26 maart 2013 28 juni 2013 1,8000%
27 december 2012 28 maart 2013 1,6700%
26 september 2012 31 december 2012 1,9100%
27 juni 2012 28 september 2012 2,1300%
28 maart 2012 29 juni 2012 2,5080%
28 december 2011 30 maart 2012 2,4100%
28 september 2011 30 december 2011 2,4200%
28 juni 2011 30 september 2011 3,3100%
29 maart 2011 30 juni 2011 3,6100%
29 december 2010 31 maart 2011 3,2900%
28 september 2010 31 december 2010 2,5300%
28 juni 2010 30 september 2010 2,9500%
29 maart 2010 30 juni 2010 3,4200%
29 december 2009 31 maart 2010 3,6000%
28 september 2009 31 december 2009 3,5300%
26 juni 2009 30 september 2009 3,9000%
27 maart 2009 30 juni 2009 3,7700%
29 december 2008 31 maart 2009 3,5800%
26 september 2008 31 december 2008 4,4700%
26 juni 2008 30 september 2008 4,7300%
27 maart 2008 30 juni 2008 4,1500%
27 december 2007 31 maart 2008 4,4800%
26 september 2007 31 december 2007 4,4700%
27 juni 2007 28 september 2007 4,6400%
28 maart 2007 29 juni 2007 4,1100%
27 december 2006 30 maart 2007 3,9600%
27 september 2006 29 december 2006 3,7400%
28 juni 2006 29 september 2006 4,1400%
29 maart 2006 30 juni 2006 3,8100%
28 december 2005 31 maart 2006 3,3900%
28 september 2005 30 december 2005 3,2400%
28 juni 2005 30 september 2005 3,2200%
29 maart 2005 30 juni 2005 3,7800%
29 december 2004 31 maart 2005 3,7400%
28 september 2004 31 december 2004 4,0500%
14 juni 2004 30 september 2004 4,4400%
Onderliggende waarde
Naam 10 jrs nederlandse staatslening +10bp
Type onderliggende waarde Rente
Startwaarde onderliggende waarde 4,34% vastgesteld op 14 juni 2004
Bibliotheek
Prospectus
Prospectus ING Var achtergestelde perpetuele obligatie III
Statistieken en grafieken
Koersgrafiek en koersinformatie
Renteverloop 10jaars Nederlandse staat en ING perp III
Status rapport
Actuele rente en verwacht rendement
Codes
Reuters code NL0000116127=as
Bloomberg code NL0000116127 Corp
Extra informatie
Omdat de obligatie achtergesteld is, heeft deze een lagere rating (kredietbeoordeling) dan ING Groep N.V. zelf. De obligatie kent iedere drie maanden de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, de eerste mogelijkheid hiertoe was op 30 juni 2014. ING heeft reeds een flink bedrag aan obligaties ingekocht. De huidige omvang van deze uitgifte is daardoor teruggelopen tot ongeveer 562 miljoen.