Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

Deutsche Bank 8% achtergestelde perpetuele obligatie ISIN: DE000A0TU305

 • Vooropgesteld dit is achtergesteld

  • Een rente van 8%, maar...
  • Achtergesteld, dus ook een hoger risico
  • Hoge duration, dus pas op bij rentestijgingen
  • Een obligatie voor de eeuwigheid of ooit vervroegd afgelost?
  • Met link naar de rating van de uitgevende instelling
  15. mei '99
  Uitleg over deze grafiek:Deze grafiek geeft het verloop weer van de waarde van het product. Dit zijn de slotkoersen van de beursdag.
  Uitleg over deze prijs:De hoogste prijs waar kopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  biedprijs 100,31%
  Uitleg over deze prijs:De laagste prijs waar verkopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  laatprijs 100,90%
  per 23 maart 2018 12:16
  uitgebreide prijsinformatie
  rendement in 2018 (YTD) -2,21%
  Uitgebreide grafieken
Productinformatie
Laatste updates
Meer verdieping
Kenmerken
Uitgevende instelling Deutsche Bank (CCT IV)
Rating Bekijk de huidige rating van Deutsche Bank (CCT IV)
Omvang uitgifte EUR 1.000.000.000
Uitgiftedatum 15 mei 2008
Uitgifteprijs 100,00%
Beurs Euronext Amsterdam by NYSE Euronext
Nominale waarde EUR 1.000,00
Valuta EUR
Garantie op einddatum Geen
Laatste handelsdag 15 mei 9999
Einddatum 15 mei 9999
Aflossing perpetueel (eeuwigdurend met mogelijkheid van vervroegde aflossing)

De (beoogde) rentevergoeding op de Deutsche Bank 8% achtergestelde perpetuele obligatie ( de 'Trust Preferred Securities') is 8 procent (8,00%) per jaar, te betalen over de nominale waarde van 1.000,-- euro. Deutsche Bank is voornemens om ieder jaar een rentevergoeding uit te keren.

De uitkering van de beoogde rentevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. Deutsche Bank mag onder andere van de (beoogde) rentevergoeding afzien als ze ook geen dividend heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders.  Deutsche Bank is verplicht om gemiste rentevergoedingen later alsnog te voldoen (cumulatief), behalve bij bepaalde omstandigheden zoals genoemd in het prospectus.  Voor gedetailleerde informatie over de rentevergoeding en de mate van achterstelling verwijzen we u graag naar het prospectus.
De (beoogde) rentevergoeding zal worden berekend over het aantal dagen tussen de coupondata op basis van een 'act/act' renteconventie. De betaling zal ook geschieden op deze dagen, maar indien dit geen werkdagen zijn, zal betaling op de eerstvolgende werkdag geschieden (zie overzicht hieronder). 
Indien u belegt in deze obligatie dan heeft u een achtergestelde positie ten opzichte van minder achtergestelde en niet-achtergestelde ('senior') obligatiehouders. Aandeelhouders en Tier 1 obligatiehouders dragen echter een hoger risico. In het geval dat Deutsche Bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen is de kans groot dat uw hoofdsom (inclusief de eventuele opgelopen rente) verloren gaat.
Deutsche Bank heeft geen verplichting (maar wel de mogelijkheid) om de obligatie af te lossen, de obligatie kan dus eeuwigdurend blijven uitstaan.

Uitbetalingen
Uitkering Per jaar
Coupon 8% per jaar
Datum eerste coupon 15 mei 2009
Rentebepaling act/act
Pricing Clean Price: De opgelopen rente wordt afzonderlijk gespecificeerd
Uitkeringen
Vaststellingsdatum Betaaldatum         Percentage
11 mei 2016 15 mei 2017 8,0000%
12 mei 2015 16 mei 2016 8,0000%
13 mei 2014 15 mei 2015 8,0000%
09 mei 2013 15 mei 2014 8,0000%
09 mei 2012 15 mei 2013 8,0000%
09 mei 2011 15 mei 2012 8,0000%
09 mei 2010 16 mei 2011 8,0000%
09 mei 2009 17 mei 2010 8,0000%
09 mei 2008 15 mei 2009 8,0000%
Onderliggende waarde
Naam geen onderliggende variabele of waarde
Type onderliggende waarde Rente
Bibliotheek
Prospectus
Prospectus Deutsche Bank 8% achtergestelde perpetuele obligatie
Statistieken en grafieken
koersgrafiek en koersinformatie
Status rapport
Actuele rente en verwacht rendement
Codes
Reuters code DE000A0TU305=as
Bloomberg code DE000A0TU305 Corp
Extra informatie
Omdat de obligatie achtergesteld is, heeft deze een lagere rating (kredietbeoordeling) dan Deutsche Bank A.G. zelf. De obligatie kent de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, voor het eerst op 15 mei 2018.