Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

Aegon var.% achtergestelde perpetuele obligatie ISIN: NL0000116150

 • Vooropgesteld dit is achtergesteld

  • Iedere 3 maanden een renteherziening
  • Renteherziening o.b.v. 10-jaars Nederlandse Staatleningen plus opslag 
  • Achtergesteld, dus ook een hoger risico
  • Een obligatie voor de eeuwigheid of ooit vervroegd afgelost?
  • Met link naar de rating van de uitgevende instelling
  15. jun '99
  Uitleg over deze grafiek:Deze grafiek geeft het verloop weer van de waarde van het product. Dit zijn de slotkoersen van de beursdag.
  Uitleg over deze prijs:De hoogste prijs waar kopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  biedprijs 84,17%
  Uitleg over deze prijs:De laagste prijs waar verkopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  laatprijs 84,73%
  per 21 mei 2018 16:21
  uitgebreide prijsinformatie
  rendement in 2018 (YTD) -2,52%
  Uitgebreide grafieken
Kenmerken
Uitgevende instelling AEGON N.V.
Rating Bekijk de huidige rating van AEGON N.V.
Omvang uitgifte EUR 950.000.000
Uitgiftedatum 12 juli 2004
Uitgifteprijs 100,00%
Beurs Euronext Amsterdam by NYSE Euronext
Nominale waarde EUR 100,00
Valuta EUR
Garantie op einddatum Geen
Laatste handelsdag 15 juni 9999
Einddatum 15 juni 9999
Aflossing perpetueel (eeuwigdurend met mogelijkheid van vervroegde aflossing)

De rente op de Aegon N.V. achtergestelde perpetuele obligatie ("AEGON Perpetual Capital Securities") is gekoppeld aan het effectieve rendement van een nederlandse staatslening met een (fictieve) looptijd van 10 jaar. Elke drie maanden wordt de rente opnieuw vastgesteld. Hier worden twee Nederlandse staatobligaties voor geselecteerd. De één met iets kortere looptijd dan 10 jaar, de ander met een iets langere looptijd dan 10 jaar. Op basis van de rendementen van deze twee staatsobligaties wordt dan het rendement voor een looptijd van precies 10 jaar berekend. Deze berekening gebeurt door middel van lineaire interpolatie. Het gevonden percentage wordt vervolgens verhoogd met 0,1%  om het rentepercentage voor de Aegon N.V. achtergestelde perpetuele obligatie vast te stellen voor de komende drie maanden. Mocht deze uitkomst hoger zijn dan de maximum rente van 8%, dan wordt de rente vastgesteld op 8%. De te betalen vergoeding bedraagt dan voor dat kwartaal één vierde van het vastgestelde rentepercentage op jaarbasis (30/360 renteclausule).

Aegon N.V. is van plan om vier keer per jaar een vergoeding uit te keren op de Aegon N.V. achtergestelde perpetuele obligatie. De rente zal worden betaald op de 15e van de maand januari, april, juli of oktober. Indien de 15e geen werkdag is wordt er betaald op de eerstvolgende werkdag.

Indien u belegt in deze obligatie dan heeft u een achtergestelde positie ten opzichte van minder achtergestelde en niet-achtergestelde ('senior') obligatiehouders indien Aegon N.V. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. In dat geval is de kans groot dat uw hoofdsom (inclusief de eventuele opgelopen vergoeding) verloren gaat. Aegon N.V. heeft geen verplichting (maar wel de mogelijkheid) om de obligatie af te lossen. De obligatie kan dus eeuwigdurend blijven uitstaan. De uitkering van de rente is afhankelijk van een aantal factoren. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar het prospectus.

Uitbetalingen
Uitkering Per kwartaal
Coupon Rendement van een 10jr Nederlandse staatslening+0,1%
Maximale Uitkering 8,0000
Datum eerste coupon 15 oktober 2004
Rentebepaling ISMA-30/360
Pricing Clean Price: De opgelopen rente wordt afzonderlijk gespecificeerd
Uitkeringen
Vaststellingsdatum Betaaldatum         Percentage
15 januari 2018 16 april 2018 0,6320%
16 oktober 2017 15 januari 2018 0,6330%
17 juli 2017 16 oktober 2017 0,7910%
18 april 2017 17 juli 2017 0,5310%
16 januari 2017 18 april 2017 0,5220%
17 oktober 2016 16 januari 2017 0,2600%
15 juli 2016 17 oktober 2016 0,1580%
15 april 2016 15 juli 2016 0,4350%
15 januari 2016 15 april 2016 0,8570%
15 oktober 2015 15 januari 2016 0,8530%
15 juli 2015 15 oktober 2015 1,2600%
13 april 2015 15 juli 2015 0,3880%
13 januari 2015 15 april 2015 0,6790%
13 oktober 2014 15 januari 2015 1,1860%
11 juli 2014 15 oktober 2014 1,5280%
11 april 2014 15 juli 2014 1,9440%
13 januari 2014 15 april 2014 2,3000%
11 oktober 2013 15 januari 2014 2,3530%
11 juli 2013 15 oktober 2013 2,0980%
11 april 2013 15 juli 2013 1,7800%
11 januari 2013 15 april 2013 1,8930%
11 oktober 2012 15 januari 2013 1,8210%
12 juli 2012 15 oktober 2012 1,7690%
12 april 2012 16 juli 2012 2,3250%
12 januari 2012 16 april 2012 2,3060%
13 oktober 2011 16 januari 2012 2,6730%
13 juli 2011 17 oktober 2011 3,2390%
13 april 2011 15 juli 2011 3,7980%
13 januari 2011 15 april 2011 3,3190%
13 oktober 2010 17 januari 2011 2,6360%
13 juli 2010 15 oktober 2010 2,9010%
13 april 2010 15 juli 2010 3,4570%
13 januari 2010 15 april 2010 3,6350%
13 oktober 2009 14 januari 2010 3,6270%
13 juli 2009 15 oktober 2009 3,8200%
13 april 2009 15 juli 2009 3,9540%
13 januari 2009 14 april 2009 3,7830%
13 oktober 2008 15 januari 2009 4,5240%
11 juli 2008 15 oktober 2008 4,7390%
11 april 2008 15 juli 2008 4,3070%
11 januari 2008 15 april 2008 3,3410%
11 oktober 2007 15 januari 2008 4,5600%
12 juli 2007 15 oktober 2007 4,7590%
12 april 2007 16 juli 2007 4,2970%
11 januari 2007 16 april 2007 4,1500%
12 oktober 2006 15 januari 2007 3,9600%
13 juli 2006 16 oktober 2006 4,1640%
13 april 2006 17 juli 2006 3,9880%
12 januari 2006 17 april 2006 3,3960%
13 oktober 2005 16 januari 2006 3,3740%
13 juli 2005 17 oktober 2005 3,3870%
13 april 2005 15 juli 2005 3,6370%
13 januari 2005 15 april 2005 3,7240%
13 oktober 2004 17 januari 2005 4,0880%
13 juli 2004 15 oktober 2004 4,4100%
Onderliggende waarde
Naam 10 jrs nederlandse staatslening +10bp
Type onderliggende waarde Rente
Startwaarde onderliggende waarde 4,31% vastgesteld op 13 juli 2004
Bibliotheek
Prospectus
Prospectus Aegon var achtegestelde perpetuele obligatie
Statistieken en grafieken
Koersgrafiek en koersinformatie
Renteverloop 10jaars Nederlandse staat en Aegon perp
Status rapport
Actuele rente en verwacht rendement
Codes
Reuters code NL0000116150=as
Bloomberg code NL0000116150 Corp
Extra informatie
Omdat de obligatie achtergesteld is, heeft deze een lagere rating (kredietbeoordeling) dan Aegon N.V. zelf. De obligatie kent iedere drie maanden de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, de eerste mogelijkheid hiertoe was op 15 juli 2014.