Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

Aegon N.V. 6% achtergestelde perpetuele obligatie ISIN: NL0000168466

 • Vooropgesteld dit is achtergesteld

  • Een rente van 6%, maar...
  • Achtergesteld, dus ook een hoger risico
  • Hoge duration, dus pas op bij rentestijgingen
  • Een obligatie voor de eeuwigheid of ooit vervroegd afgelost?
  • Met link naar de rating van de uitgevende instelling
  21. jul '99
  Uitleg over deze grafiek:Deze grafiek geeft het verloop weer van de waarde van het product. Dit zijn de slotkoersen van de beursdag.
  Uitleg over deze prijs:De hoogste prijs waar kopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  biedprijs 105,70%
  Uitleg over deze prijs:De laagste prijs waar verkopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  laatprijs 105,99%
  per 23 maart 2018 13:11
  uitgebreide prijsinformatie
  rendement in 2018 (YTD) -1,69%
  Uitgebreide grafieken
Kenmerken
Uitgevende instelling AEGON N.V.
Rating Bekijk de huidige rating van AEGON N.V.
Omvang uitgifte EUR 200.000.000
Uitgiftedatum 21 juli 2006
Uitgifteprijs 100,00%
Beurs Euronext Amsterdam by NYSE Euronext
Nominale waarde EUR 1.000,00
Valuta EUR
Garantie op einddatum Geen
Laatste handelsdag 21 juli 9999
Einddatum 21 juli 9999
Aflossing perpetueel (eeuwigdurend met mogelijkheid van vervroegde aflossing)

De (beoogde) rentevergoeding op de Aegon N.V. 6% perpetuele achtergestelde obligatie ( de 'Capital Securities') is 6 procent (6,00%) per jaar, te betalen over de nominale waarde van 1.000,-- euro. Aegon N.V. is voornemens om ieder jaar een rentevergoeding uit te keren.

De uitkering van de beoogde rentevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. Aegon N.V. mag alleen van de (beoogde) rentevergoeding afzien als ze ook geen dividend heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders. Gemiste rentevergoedingen worden later niet alsnog voldaan (niet-cumulatief).  Voor alle informatie over de rentevergoeding verwijzen we u graag naar het prospectus. De (beoogde) rentevergoeding zal worden berekend over het aantal dagen tussen de coupondata op basis van een 'act/act' renteconventie. De betaling zal ook geschieden op deze dagen, maar indien dit geen werkdagen zijn, zal betaling op de eerstvolgende werkdag geschieden (zie status rapport). 
Indien u belegt in deze obligatie dan heeft u een achtergestelde positie ten opzichte van minder achtergestelde en niet-achtergestelde ('senior') obligatiehouders. In het geval dat Aegon N.V. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen is de kans groot dat uw hoofdsom (inclusief de eventuele opgelopen rente) verloren gaat.
Aegon N.V. heeft geen verplichting (maar wel de mogelijkheid) om de obligatie af te lossen, de obligatie kan dus eeuwigdurend blijven uitstaan.

 

Uitbetalingen
Uitkering Per jaar
Pricing Clean Price: De opgelopen rente wordt afzonderlijk gespecificeerd
Uitkeringen
Vaststellingsdatum Betaaldatum         Percentage
12 juli 2016 21 juli 2017 6,0000%
10 juli 2015 21 juli 2016 6,0000%
11 juli 2014 21 juli 2015 6,0000%
12 juli 2013 21 juli 2014 6,0000%
12 juli 2012 22 juli 2013 6,0000%
12 juli 2011 23 juli 2012 6,0000%
12 juli 2010 21 juli 2011 6,0000%
12 juli 2009 21 juli 2010 6,0000%
12 juli 2008 21 juli 2009 6,0000%
12 juli 2007 21 juli 2008 6,0000%
12 juli 2006 23 juli 2007 6,0000%
Onderliggende waarde
Naam geen onderliggende variabele of waarde
Type onderliggende waarde Rente
Bibliotheek
Prospectus
prospectus AEGON 6% perpetuele achtergestelde obligatie
Statistieken en grafieken
Koersgrafiek en koersinformatie
Status rapport
Actuele rente en verwacht rendement
Codes
Reuters code NL0000168466=AS
Bloomberg code NL0000168466 Corp
Extra informatie
Omdat de obligatie achtergesteld is, heeft deze een lagere rating (kredietbeoordeling) dan AEGON N.V. zelf. De obligatie kent de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, voor het eerst op 21 juli 2011.