Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

Aegon N.V. 5,185% achtergestelde perpetuele obligatie ISIN: NL0000121416

 • Vooropgesteld dit is achtergesteld

  • Een rente van 5,185%, maar...
  • Achtergesteld, dus ook een hoger risico
  • Een obligatie voor de eeuwigheid of ooit vervroegd afgelost?
  • Renteherziening om de tien jaar o.b.v. 10-jaars Nederlandse Staatsleningen plus opslag
  • Met link naar de rating van de uitgevende instelling
  14. okt '99
  Uitleg over deze grafiek:Deze grafiek geeft het verloop weer van de waarde van het product. Dit zijn de slotkoersen van de beursdag.
  Uitleg over deze prijs:De hoogste prijs waar kopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  biedprijs 86,02%
  Uitleg over deze prijs:De laagste prijs waar verkopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  laatprijs 86,50%
  per 21 mei 2018 17:39
  uitgebreide prijsinformatie
  rendement in 2018 (YTD) 2,28%
  Uitgebreide grafieken
Kenmerken
Uitgevende instelling AEGON N.V.
Rating Bekijk de huidige rating van AEGON N.V.
Omvang uitgifte EUR 136.134.065
Uitgiftedatum 14 oktober 1996
Uitgifteprijs 100,25%
Beurs Euronext Amsterdam by NYSE Euronext
Nominale waarde EUR 2.268,90
Valuta EUR
Garantie op einddatum Geen
Laatste handelsdag 14 oktober 9999
Einddatum 14 oktober 9999
Aflossing perpetueel (eeuwigdurend met mogelijkheid van vervroegde aflossing)

De (beoogde) rentevergoeding op de Aegon N.V. 5,185% perpetuele achtergestelde obligatie ( de 'Capital Securities') is 5,185 procent (5,185%) per jaar, te betalen over de nominale waarde van 5.000,-- nlg (2.268,90 eur) tot 14 oktober 2018. Hierna wordt de beoogde rentevergoeding weer voor 10 jaar vastgezet op basis van de rente van een (bijna) 10-jaars Nederlandse staatslening verhoogd met een opslag van 0,85%. Aegon N.V. is voornemens om ieder jaar een rentevergoeding uit te keren. De uitkering van de beoogde rentevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. Aegon N.V. mag alleen van de (beoogde) rentevergoeding afzien als ze ook geen dividend heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders. Gemiste rentevergoedingen dienen later echter alsnog te worden voldaan (inclusief 'rente-op-rente'), bijvoorbeeld indien er weer dividend zal worden uitgekeerd op de aandelen (cumulatief).  De (beoogde) rentevergoeding zal worden berekend over het aantal dagen tussen de coupondata op basis van een '30/360' renteconventie. De betaling zal ook geschieden op deze dagen, maar indien dit geen werkdagen zijn, zal betaling op de eerstvolgende werkdag geschieden (zie overzicht hieronder).  Voor alle informatie over de rentevergoeding verwijzen we u graag naar het prospectus.

Indien u belegt in deze obligatie dan heeft u een achtergestelde positie ten opzichte van minder achtergestelde en niet-achtergestelde ('senior') obligatiehouders. In het geval dat Aegon N.V. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen is de kans groot dat uw hoofdsom (inclusief de eventuele opgelopen rente) verloren gaat.
Aegon N.V. heeft geen verplichting (maar wel de mogelijkheid) om de obligatie af te lossen, de obligatie kan dus eeuwigdurend blijven uitstaan.

Uitbetalingen
Uitkering Per jaar
Coupon 7,25% per jaar tot 14 oktober 2008. Hierna 5,185% per jaar, tot 14 oktober 2018. Vervolgens iedere 10 jaar rentevaststelling obv de rente van een (bijna) 10-jarige Nederlandse staatslening + 0,85%.
Rentebepaling 30/360
Pricing Clean Price: De opgelopen rente wordt afzonderlijk gespecificeerd
Uitkeringen
Vaststellingsdatum Betaaldatum         Percentage
07 oktober 2016 16 oktober 2017 5,1850%
07 oktober 2015 14 oktober 2016 5,1850%
07 oktober 2014 14 oktober 2015 5,1850%
07 oktober 2013 14 oktober 2014 5,1850%
07 oktober 2012 14 oktober 2013 5,1850%
07 oktober 2011 15 oktober 2012 5,1850%
07 oktober 2010 14 oktober 2011 5,1850%
07 oktober 2009 14 oktober 2010 5,1850%
07 oktober 2008 14 oktober 2009 5,1850%
09 september 2007 14 oktober 2008 7,2500%
09 september 2006 15 oktober 2007 7,2500%
09 september 2005 16 oktober 2006 7,2500%
09 september 2004 14 oktober 2005 7,2500%
09 september 2003 14 oktober 2004 7,2500%
09 september 2002 14 oktober 2003 7,2500%
09 september 2001 14 oktober 2002 7,2500%
09 september 2000 15 oktober 2001 7,2500%
09 september 1999 16 oktober 2000 7,2500%
09 september 1998 14 oktober 1999 7,2500%
09 september 1997 14 oktober 1998 7,2500%
09 september 1996 14 oktober 1997 7,2500%
Onderliggende waarde
Naam 10 jaars Nederlandse staatslening
Type onderliggende waarde Rente
Startwaarde onderliggende waarde 4,335% vastgesteld op 14 oktober 2008
Bibliotheek
Overige informatie
verklaring tav vervroegde aflossing
Prospectus
prospectus Aegon 5,185% achtergestelde perpetuele obligatie
Statistieken en grafieken
koersgrafiek en koersinformatie
renteverloop 10-jaars Nederlandse staatslening en Aegon perp
Status rapport
Actuele rente en verwacht rendement
Codes
Reuters code NL0000121416=AS
Bloomberg code NL0000121416 Corp
Extra informatie
Omdat de obligatie achtergesteld is, heeft deze een lagere rating (kredietbeoordeling) dan AEGON N.V. zelf. De obligatie kent de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, voor het eerst weer op 14 oktober 2018. De omvang van de uitgifte was destijds in guldens en groot 300.000.000,--, in euro is dit 136.134.065,--. De coupure per obligatie was destijds 5.000,-- NLG, in euro is dit 2.268,90 eur.