Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

Aegon N.V. 1,506% achtergestelde perpetuele obligatie ISIN: NL0000120004

 • Vooropgesteld dit is achtergesteld

  • Een rente van 1,506%, maar...
  • Achtergesteld, dus een hoger risico
  • Een obligatie voor de eeuwigheid of ooit vervroegd afgelost?
  • Renteherziening om de tien jaar o.b.v. 10-jaars Nederlandse Staatsleningen plus opslag
  • Met link naar de rating van de uitgevende instelling
  08. jun '99
  Uitleg over deze grafiek:Deze grafiek geeft het verloop weer van de waarde van het product. Dit zijn de slotkoersen van de beursdag.
  Uitleg over deze prijs:De hoogste prijs waar kopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  biedprijs 85,35%
  Uitleg over deze prijs:De laagste prijs waar verkopers voor willen handelen op de vermelde datum en tijd.
  laatprijs 85,75%
  per 21 mei 2018 12:53
  uitgebreide prijsinformatie
  rendement in 2018 (YTD) 5,89%
  Uitgebreide grafieken
Kenmerken
Uitgevende instelling AEGON N.V.
Rating Bekijk de huidige rating van AEGON N.V.
Omvang uitgifte EUR 113.445.054
Uitgiftedatum 08 juni 1995
Uitgifteprijs 101,80%
Beurs Euronext Amsterdam by NYSE Euronext
Nominale waarde EUR 2.268,90
Valuta EUR
Garantie op einddatum Geen
Laatste handelsdag 08 juni 9999
Einddatum 08 juni 9999
Aflossing perpetueel (eeuwigdurend met mogelijkheid van vervroegde aflossing)

De rentevergoeding op de Aegon N.V. 1,506% perpetuele achtergestelde obligatie ( de 'Capital Securities') is 1,506 procent (1,506%) per jaar, te betalen over de nominale waarde van 1.000,-- euro tot 8 juni 2025. (tot 8 juni 2015 was dit 4,156%). Hierna wordt de rentevergoeding weer voor 10 jaar vastgezet op basis van de rente van een (bijna) 10-jaars Nederlandse staatslening verhoogd met een opslag van 0,85%. Aegon N.V. is voornemens om ieder jaar een rentevergoeding uit te keren.

De uitkering van de beoogde rentevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. Aegon N.V. mag alleen van de (beoogde) rentevergoeding afzien als ze ook geen dividend heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders. Gemiste rentevergoedingen dienen later echter alsnog te worden voldaan, inclusief 'rente-op-rente', bijvoorbeeld indien er weer dividend zal worden uitgekeerd op de aandelen (cumulatief). Voor alle informatie over de rentevergoeding verwijzen we u graag naar het prospectus. De rentevergoeding zal worden berekend over het aantal dagen tussen de coupondata op basis van een '30/360' renteconventie. De betaling zal ook geschieden op deze dagen, maar indien dit geen werkdagen zijn, zal betaling op de eerstvolgende werkdag geschieden (zie overzicht hieronder). 
Indien u belegt in deze obligatie dan heeft u een achtergestelde positie ten opzichte van minder achtergestelde en niet-achtergestelde ('senior') obligatiehouders. In het geval dat Aegon N.V. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen is de kans groot dat uw hoofdsom (inclusief de eventuele opgelopen rente) verloren gaat.
Aegon N.V. heeft geen verplichting (maar wel de mogelijkheid) om de obligatie af te lossen, de obligatie kan dus eeuwigdurend blijven uitstaan.

Uitbetalingen
Uitkering Per jaar
Coupon 8% per jaar tot 8 juni 2005. Hierna 4,156% per jaar, tot 8 juni 2015. tot 8 juni 2025 ontvangt u 1,506%. Vervolgens iedere 10 jaar rentevaststelling obv de rente van een (bijna) 10-jarige Nederlandse staatslening + 0,85%.
Datum eerste coupon 08 juni 1996
Rentebepaling 30/360
Pricing Clean Price: De opgelopen rente wordt afzonderlijk gespecificeerd
Uitkeringen
Vaststellingsdatum Betaaldatum         Percentage
01 juni 2017 08 juni 2017 1,5060%
01 juni 2016 08 juni 2016 1,5060%
01 juni 2015 08 juni 2015 4,1560%
01 juni 2013 09 juni 2014 4,1560%
01 juni 2012 10 juni 2013 4,1560%
01 juni 2011 08 juni 2012 4,1560%
01 juni 2010 08 juni 2011 4,1560%
01 juni 2009 08 juni 2010 4,1560%
01 juni 2008 08 juni 2009 4,1560%
01 juni 2007 09 juni 2008 4,1560%
01 juni 2006 08 juni 2007 4,1560%
01 juni 2005 08 juni 2006 4,1560%
09 mei 2004 08 juni 2005 8,0000%
09 mei 2003 08 juni 2004 8,0000%
09 mei 2002 09 juni 2003 8,0000%
09 mei 2001 10 juni 2002 8,0000%
09 mei 2000 08 juni 2001 8,0000%
09 mei 1999 08 juni 2000 8,0000%
09 mei 1998 08 juni 1999 8,0000%
09 mei 1997 08 juni 1998 8,0000%
09 mei 1996 09 juni 1997 8,0000%
09 mei 1995 10 juni 1996 8,0000%
Onderliggende waarde
Naam 10 jaars Nederlandse staatslening
Type onderliggende waarde Rente
Startwaarde onderliggende waarde 3,306% vastgesteld op 08 juni 2005
Bibliotheek
Overige informatie
verklaring tav vervroegde aflossing
Prospectus
prospectus Aegon 1,506% achtergestelde perpetuele obligatie
Statistieken en grafieken
Koersgrafiek en koersinformatie
renteverloop 10-jaars Nederlandse staatslening en Aegon perp
Status rapport
Actuele rente en verwacht rendement
Codes
Reuters code NL0000120004=as
Bloomberg code NL0000120004 Corp
Extra informatie
Omdat de obligatie achtergesteld is, heeft deze een lagere rating (kredietbeoordeling) dan AEGON N.V. zelf. De obligatie kent de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, voor het eerst weer op 8 juni 2025. De omvang van de uitgifte was destijds in guldens en groot 250.000.000,--, in euro is dit 113.445.054,--. De coupure per obligatie was destijds 5.000,-- NLG, in euro is dit nu 2.268,90 eur.