Zoek binnen de website

Nakomen Anders Tarieven Opleggen

13-mrt-2018 | De pijlen van Trump zijn niet alleen op China gericht, Trump heeft ook Duitsland in het vizier. Duitsland heeft een handelsoverschot in goederen met de Verenigde Staten (VS) van bijna $65 miljard. Dit is nog altijd minder dan 20% van het handelstekort dat de VS met China heeft ($375 miljard) maar het is niet alleen het handelstekort dat een rol speelt. The clue is in the title zullen we maar zeggen. Daarover later meer.

Europond zou deze week onder opwaartse druk kunnen staan. Afgelopen week noteerde het europond voor het eerst sinds november weer boven de 0,895. Op dit moment noteren we 0,8875 maar of dit na de statements van de Europese Raad en de Europese Commissie vandaag inzake Brexit nog steeds het geval is? Als de toon van afgelopen weken wordt voortgezet dan staan we vandaag naar alle waarschijnlijkheid weer boven de 0,89.
 
Kijken we naar de rentes dan zien we niet verrassend ook daar weinig beweging. Het 10-jaars swaptarief noteert 1,07%  terwijl de rente op de 10-jaars Duitse bundUitleg over bund:Bundesobligation, een langlopende Duitse staatslening. ook praktisch ongewijzigd staat op 0,637%. De rente op 10-jaars staatsobligatieUitleg over obligatie:Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%.s uit de VS houdt beter stand waardoor het verschil tussen de lange rentes in Europa en de VS weer zijn opgelopen. U krijgt 2,88% indien u op dit moment kiest om voor 10 jaar geld uit te lenen aan de VS.Lees het volledige bericht:

Nakomen Anders Tarieven Opleggen