Zoek binnen de website

Nieuwe rentevergoeding vastgesteld voor de BNG Variabele Lange Rente Obligatie2 XS0671689502

03-okt-2017 | De rentevergoeding voor de komende renteperiode van de BNG Variabele Lange rente Obligatie 2, XS0671689502 is op 0-10-2017 vastgesteld. De rente voor deze obligatie is vastgesteld op 0,973 procent.

Dit is gebeurd op basis van de onderliggende waardeUitleg over onderliggende waarde:Aandelen, obligaties, termijncontracten, goederen, grondstoffen of andere waarden waarop een beleggingsproduct betrekking heeft. De onderliggende waarde kan worden gevormd door een aandeel, index, inflatie, fonds, grondstof of een mandje hiervan. van deze obligatieUitleg over obligatie:Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%., de 30 jaars interbancaire rente. Deze onderliggende waarde bedroeg op de vaststellingsdatum 1,623 procent.

Conform de voorwaarden komt de rentevergoeding dan uit op 1,623 procent min 0.65 procent = 0,973 procent.
De uitbetaling van deze rentevergoeding zal op 05-10-2018 plaatsvinden. Op 05-10-2017 wordt de rentevergoeding over de voorgaande renteperiode uitbetaald.

Zie voor meer informatie de ‘Actuele stand van zaken’.