Zoek binnen de website

Privacy Statement

Voor de Rabobank Groep staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij financiële diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van de Rabobank Groep

1. De Rabobank Groep is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten. Een exemplaar van de gedragscode kunt u aanvragen bij het onderdeel van de Rabobank Groep waar u klant bent.

2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt de Rabobank Groep om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van de Rabobank Groep, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van de Rabobank Groep waar u klant bent.

3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat de Rabobank Groep zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die de Rabobank Groep jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

4. Waar het gaat om verzekeringen, verwerken bepaalde onderdelen van de Rabobank Groep ook medische persoonsgegevens. Verwerking daarvan vindt plaats onder verantwoordelijkheid van medisch adviseurs. Medisch adviseurs beoordelen vragen op het gebied van acceptatie en uitkering van bijvoorbeeld levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een medisch adviseur is uit hoofde van zijn beroepsgeheim gebonden aan geheimhoudingsplicht.

5. U heeft de mogelijkheid om aan het onderdeel van de Rabobank Groep waar u klant bent te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van de Rabobank Groep waar u klant bent.

6. De belangrijkste onderdelen van de Rabobank Groep in het kader van dit Privacy Statement zijn:

 • Coöperatieve Rabobanken en hun dochters, waaronder makelaarskantoren en assurantietussenpersonen
 • Rabobank Nederland, waaronder Rabobank International en Rabo Securities.
 • De Lage Landen International B.V.
 • Rabo Vastgoed B.V.
 • Rabohypotheekbank N.V.
 • Rabo Groen Bank B.V.
 • Robeco Groep N.V.
 • Schretlen & Co. N.V.
 • Obvion N.V.
 • FGH Bank N.V.
 • Rabo Mobiel B.V.
 • Orbay B.V.
 • Rabo Bouwfonds N.V. en haar dochters, waaronder Bouwfonds Assetmanagement B.V. en Bouwfonds Property Development B.V.

Cookies ten behoeve van management informatie

De Rabobank Groep verzamelt en analyseert specifieke data gerelateerd aan bezoeken op de websites, inclusief het aantal bezoeken, het type web browser, het IP adres, het aantal bekeken pagina’s, eerder bezochte websites en de tijd dat een bezoeker op de website is. Deze data wordt gebruikt om de technische accuratesse van de verschillende pagina’s beter af te stemmen op de behoeften en eisen van de gebruiker.

Informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies, wat kleine tekst bestanden zijn die de website automatisch verzendt naar uw web browser. Bijvoorbeeld met Rabo Internet bankieren worden cookies gebruikt om uw instellingen tijdelijk op te slaan zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen via uw Random Reader wanneer u naar een nieuwe web pagina gaat. Wanneer uw browser geen cookies accepteert bent u niet in staat om de beveiligde internet omgeving te gebruiken van Rabobank.

De Rabobank Groep verzamelt geen persoonlijke informatie door middel van deze website met uitzondering van informatie die u persoonlijk aan ons ter beschikking stelt.

Websites van derden

Deze privacy verklaring geldt niet voor websites van derden waarnaar deze website kan doorverwijzen.

Amendement van de privacy verklaring

De Rabobank Groep behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. We raden u aan om deze privacy verklaring regelmatig te consulteren om geïnformeerd te blijven van deze veranderingen.